Продуктов каталог

 
РЕД ЗА ОТПУСКАНЕ НА ПОМОЩ ЗА ЗАКУПУВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ, ПОМОЩНИ СРЕДСТВА И ПРИСПОСОБЛЕНИЯ

Необходимите документи за отпускане на целева помощ от МТСП за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления, съгласно Приложение № 7 към чл. 40, ал. 1 на Правилника за приложение на Закона за интеграция на хората с увреждания са:

1. Направление от личния лекар до оторизирана лекарска комисия
/ЛКК или ТЕЛК/ в ДКЦ (МЦ) към МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ - ортопедична, неврологична, хирургична или онкологична, в зависимост от вида на заболяването.

2. С полученото направление се посещава специализирана лекарска комисия (ЛКК) за издаване на Медицински протокол.

- за инвалидни колички и тоалетни столове: Медицински протокол от специализирана ЛКК по профила на заболяването, издадено от ДКЦ (МЦ) на МБАЛ, УМБАЛ или УСБАЛ, или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК. В случайте, когато няма ДКЦ (МЦ) на МБАЛ или УМБАЛ, медицинският протокол се издава от специализирана ЛКК към МБАЛ или УМБАЛ.
- за антидекубитални дюшеци и възглавници:  Медицински протокол от специализирана ЛКК или експертно решение на ДЕЛК/ТЕЛК/НЕЛК.

3. Когато посетите ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК ще ви бъде издаден по електронен път протокол/решение за помощно средство, приспособление, съоръжение или медицинско изделие. На място ще имате възможност да подадете заявление към Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) и НЗОК, което ще бъде изпратено по електронен път от ЛКК/ТЕЛК/НЕЛК в институцията.

4. Ще получите известие от РЗОК/НЗОК за издадено одобрение за предоставяне на ПСПСМИ на посочена от вас електронна поща и/или по телефон, без да посещавате офисите на РЗОК.

5. След получаване на потвърждението от РЗОК/НЗОК заповядайте за избор, тестване и получаване на висококачеставен продукт на MEYRA в някой от нашите офиси /вижте линка-Контакти/.

Единствено при нас ще намерите богата гама от индивидуални и ергономични медицински изделия, помощни средства и приспособления на MEYRA - Германия, отговарящи на най-високите световни стандарти и многократно награждавани на международните изложения за високотехнологични иновации и достижения.
 

 
Парични помощи отпускани от Дирекция за социално подпомагане за закупуване на медицински изделия, помощни средства и приспособления
 

Рингова инвалидна количка за възрастни - 1 бр. на всеки 6 год. - 350 лв.
Рингова инвалидна количка /с чужда помощ, с едностранно задвижване, с регулиращ се гръб или други/ - 1 бр. на всеки 6 год. - 486 лв.
Рингова инвалидна количка за деца до 18 г. - 1 бр. на всеки 3 год. - 800 лв.
Инвалидна количка за деца до 18 г. - 1 бр. на всеки 3 год. - 800 лв.
Вертикализатор от седнало в изправено положение за деца с увреждания: 850 лв.
Акумулаторна инвалидна количка - 1 бр. на всеки 10 год. - 3019 лв.
Тоалетен стол и стол за баня - комбиниран за възрастни - 1 бр. на всеки 6 год. - 200 лв.
Тоалетен стол и стол за баня  - комбиниран за деца до 18 г. - 1 бр. на всеки 3 г. - 200 лв.
Антидекубитален дюшек - 1 бр. на всеки 3 год. - 220 лв.
Антидекубитален матрак - 1 бр. на всеки 3 год. - 120 лв.
Антидекубитална възглавница - 1 бр. на всеки 3 год. - 43 лв.
Масичка за инвалидна количка – 1 бр. на всеки 5 год. – 48 лв.
Щипка за захващане на предмети от разстояние – 1 бр. на всеки 5 год. – 12 лв.
Проходилка – 1 бр. на всеки 3 год. – 72 лв.
Подмишечни патерици – 2 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.
Канадки /подлакътни патерици/ – 2 бр. на всеки 3 год. – 28 лв.
Бастун-регулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 11 лв.
Бастун-нерегулируем – 1 бр. на всеки 3 год. – 8 лв.
Бастун - 3-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 36 лв.
Бастун - 4-опорен – 1 бр. на всеки 3 год. – 48 лв.
Бастун-бял или сензорен за слепи лица – 1 бр. на всеки 3 год. – 22 лв.

...